News

30/11/2023

Liejer ju nstës l ëura dal' ega

Liejer ju nstës l ëura dal' ega

I zitadins ie ënghe per l ann 2023 nviei a liejer ju nstës si ëures dal'ega. L'ëura dal'ega muessa unì...

29/11/2023

Senteda dl cunsëi de chemun di 04.05.2016 (per tudësch) y file audio

Senteda dl cunsëi de chemun di 27.11.2023 (per tudësch) y file audio

Hier finden Sie einige Informationen zum Ablauf der Gemeinderatssitzung vom 27.11.2023 um 20.00 Uhr....

28/11/2023

Foto Liber ega da bever urtijei

Prejentazion dl liber "L'ega da bever per Urtijëi"

Prejentazion dl liber "L'ega da bever per Urtijëi - Pitla storia de nosta gran richëza" de Ludwig MoroderL...

01/11/2023

Refudam organich - firmes

Abineda dl refudam organich - firmes

Dai 1 de nuëmber  2023 ven i chibli dal refudam bio jetei ora me de merdi.   

30/10/2023

Nuëf dis de abineda dl refudam

Dis de abineda dl refudam - instà 2023

A pie via dai 1 de nuember 2023 ven mudei i dis dla abineda dl refudam: - refudam bio: merdi- refudam...

16/10/2023

tetra

Servisc dl refudam - dé ju Tetrapack a Pontives

19/07/2023

Urtijei 2040

Program de Svilup Cumenel

Nrescida n cont dl Program de svilup cumenelUrtijëi 2040 - Proieton deberieda nosc daunì19.07.2023 ...

Autra News...

Atuel

Plata de Gherdëina

2023 - 10 Plata de Gherdëina - dezëmber (01/12/2023)
2023 - 10 Plata de Gherdëina - dezëmber (01/12/2023)
Auter...

Calënder dla manifestazions

Mprescions

  • ita_impression_10
  • Kulturhaus Luis Trenker
  • ita_impression_08
  • ita_impression_07

APP mobile

Chemun de Urtijëi sun l smartphone
Servijes despunibli su smartphone 24 ëura su 24. Calënder dla manifestazions, plata de chemun, tofla de chemun, dutores, calënder dl abineda dl refudam

Diretamënter nfurmà
Nutifiches push per nuveles plu mpurtantes coche stredes zaredes

Senialazions di zitadins
Lumes rotes, bujes tla stredes, refudam arbandunà: senialazion ajlune al chemun cun foto y posizion

Download Gem2Go

Logo

ComuneClima

ChëmunTlima Urtijëi

L program dl ChëmunTlima uel meter ndrova na politica nergetica y mbientela sustenibla. La niziativa ie unida ududa dant dala Cumiscion per l Ambient y ie cuntrera al sciaudamënt globel y vëij dant na sozietà che mët l plu averda coche adurvé nosta resorses.


Link cun duc i documënc che reverda l ChëmunTlima

LAD