Lies

Avis

La lies po te chësc setëur, te na maniera scëmpla, ajurné y junté si nfurmazions y manifestazions. L' utënt se registrea, manda na dumanda per e-mail a info@chemun.urtijei.bz.it per l' asseniazion de na usc che ie bel tla panoramica dla lies, y do n curt cuntrol veniel ativà.

LAD